gingko

Covid-19 och Ginkgo

Ginkgo Biloba är ett kosttillskott som tillverkas av Ginkgo-trädets löv och bark. Detta är verkligen ingen nymodighet för Ginkgo har använts i tusentals år för att lindra och bota en rad olika hälsoproblem.

Populariteten håller i sig och idag kan du köpa Ginkgo som kosttillskott för att förebygga och lindra en rad olika sjukdomar och krämpor. Ett annat namn på trädet som kosttillskottet kommer från är Kinesiskt tempelträd och det anser vara en av världens äldsta trädarter.

Så omtalas Ginkgo i studier

Något som är intressant att notera är att man i moderna studier talar om Ginkgo Biloba som något som har använts för att förebygga och behandla en rad olika sjukdomar. Häribland hjärtsjukdomar och problem som stammar från skador i det centrala nervsystemet.

Det är med andra ord allmänt vedertaget att detta extrakt används även om det kanske inte finns direkt bevis för att behandingen fungerar för de olika åkommorna. I en senare studie har man sett att extraktet kan minska risken för infektion. Detta kan bero på att Ginkgo innehåller quercetin som också är ett ämne som ses som viktigt i samband med covid-19.

Ett helt naturligt preparat

Till skillnad från preparat som Kamagra och liknande syntetiska tillskott så är detta ett helt naturligt preparat. Därmed inte sagt att det också är mildare än andra former av kosttillskott.

Kan du bota corona med Ginkgo biloba?

Covid-19 kan inte botas av Ginkgo men extraktet från trädets löv och bark kan ändå få viss betydelse för hur sjukdomen upplevs. Detta eftersom det har visat sig fungera antiinflammatoriskt. Det här fungerar genom att ansamlingar av cytokiner kan reduceras.

Det finns studier som har visat ett samband mellan intag av Ginkgo och reducerad risk för astma, sepsis och andra respiratoriska sjukdomar. På samma vis har man sett att extraktet kan dra ner på risken för skador på luftvägarna vid rökning.

Det är här som vi finner sambandet mellan Ginkgo och Covid-19. Covid-19 har ju visat sig attackera lungor och luftvägar.

Kan också ha anti-virus-egenskaper

En annan aspekt att beakta är att det finns bevis för att Gingko Biloba kan använda som en anti-virus-agent. Ginkgolic-syran som finns i kosttillskottet skulle kunna hämma spridning och utveckling av virtusets proteiner.

Fast det är viktigt att förstå att de här upptäckterna inte är samma sak som att säga att Ginkgo fungerar mot coronavirus. Det krävs mer forskning och sedan så kommer det ju att behövas utveckling av faktiskt medicin med ämnet.

Det kan ändå vara en fördel att använda sig av Ginkgo vid Covid-19 helt enkelt för att kosttillskottet kan ha lindrande effekt. Hur stor den mentala effekten är kan vi inte säga för det krävs mer studer. Men vi kan säga att det är säkert att ta detta tillskott och att det inte finns något som säger att ditt tillstånd skulle kunna förvärras av det.

Relevanta produkter

Denna produkt innehåller torkade Ginkgo-blad.

Referenser

Ginkgo Bilobal kan verka skyddande för det respiratoriska systemet.
Ginkgo verkar dock inte kunna förbättra koncentration och minne.

Inga bevis för att Ginkgo botar covid-19

Det finns en länk mellan gingko och corona men inget bevis för botande effekt.