klor badboll

Förkylning och klor

Klor är ett slemhinneirriterande ämne. Därmed är det inte så ovanligt att exponering för klor kan leda till förkylning. Det rör sig då inte om en vanlig förkylning orsakad av ett virus. Här kan det istället vara så att det är klorallergi som ger förkylning.

Nu är det förstås inte så enkelt att ett besök på badhuset som följs av förkylning beror på exponering för klor. På badhus kan det vara väldigt smutsigt. Om rengöring inte sköts på rätt sätt kan bakterier och virus som ger förkylningsymptom vara frekvent förekommande.

Om du tror att klor ger dig förkylning kan det vara möjligt. Men om du tror att detta skett för att du har varit på badhuset så bör du beakta att det kan vara så enkelt att du plockade upp ett virus i dusch och omklädningsrum.

För dig som till exempel är triatlet är det inte så enkelt att drabbas av klorallergi som ger klåda och nysningar. Men det finns sätt att hantera detta på. Du kan till exempel använda näsklämma för att stänga till en väg in för klor i din kropp.

Klor och förkylning är inte helt enkelt för det finns många aspekter här. Ponera att klor ju dödar bakterier och virus. Det kan användas för att motverka spridningen av virus på badhus. Detta kan samtidigt leda till att de som ofta är på badhuset vid hög exponering får förkylningssymptom!

Referenser

Simlärare uppvisade i studien högre grad av kronisk förkylning.