copper

Hjärtklappning och koppar

Hjärtklappning och koppar är ingen självklar kombination. Det är sant att brist på koppar kan länkas till flera typer av hjärtsjukdomar. Dessutom finns det något som kallas för kopparförgiftning och som kan leda till hjärtproblem och faktiskt också död.

Låga doser av koppar på omkring 3 mg eller mindre kan öka blodtrycket och ge en aningen reducerad hjärtslagsfrekvens. Detta intag kan också leda till att hjärtats sammandragande kraft ökar en aning.

Notera dock att ett intag av stora doser koppar på 10 mg per kroppskilo eller mer istället minskar dessa parametrar. Här handlar det istället om att hjärtat hamnar i shock inom 1-2 minuter efter intaget av koppar.

Studier visar att man ursprungligen får en kompensation i andningstakt och njurnervsaktivitet då shocken inträffar. Det här tyder på att koppar till en början aktiverar de perifera organen som hjärtat och sedan har en hämmande effekt på det sympatiska utflödet. Det här kan länkas till metallens giftiga effekt.

Bättre förslag på kosttillskott mot hjärtklappning kan vara B12 och magnesium.

Referenser

Kopparbrist i kroppen kan länkas med flera typer av hjärtsjukdomar.
Koppar kan också ha en viss gift-effekt i vår kropp som visas i denna studie på kaniner.