vitamin D

Solsken, vitamin D och COVID-19, vilka bevis finns?

Vitamin D kan också kallas för solskensvitaminet eftersom huden producerar det efter exponering för solljus. Under Covid-19-pandemin så kom råden om att öka intaget av vitamin D för att minska risken för sjukdom och död till följd av detta virus. Men finns det bevis för att solsken och vitamin D kan göra skillnad för Covid-19-sjuka?

Till att börja med ska vi säga att det finns gott om bevis för att vitamin D har avgörande betydelse för vårt immunförsvar. Den som lider av vitamin D-brist kan absolut få negativ effekt av detta på immunsystemet. Det här är ingen gissning utan något som åtskilliga studier har bevisat. Därmed kan vi säga att vitamin D är en viktig faktor oavsett sjukdom, även för Covid-19.

När vi ser på studier om vitamin D och Covid-19 så framgår just denna immunförsvaraspekt men det finns inget som säger att du kan använda dig av vitaminet som en medicin mot sjukdomen. Det studierna dock tycks vara eniga om är att personer med tillräckliga mängder D-vitamin i kroppen klarar sig bättre om de drabbas av Covid-19.

Detta innebär med andra ord att det gäller att bygga upp en god nivå av vitaminet i kroppen innan du drabbas av sjukdomen. Det finns rön om att höga nivåer D-vitamin i kroppen till och med kan ha en motverkande effekt och därmed minska risken för att smittas av Covid-19!