selen

Väsande andning och Selen

Selen och väsande andning är ett intressant område. Det finns gott om studier omkring selen och astma som ju kan ge problem med andningen. Där har man sett att det kan vara så att brist på selen kan bidra till utvecklingen av astma och problem med andning.

Dessutom är det numera känt att selen har stor betydelse för att vårt immunförsvar ska fungera. Det här är också något som kan påverka hur vår andning fungerar och om vi utvecklar allergiska problem som astma.

Selen som kosttillskott brukar rekommenderas vid väsande andning såväl som hosta. Det är känt att det kan ge lindring och verka förebyggande med bättre selennivåer i kroppen.

Selen kan förbättra astma

Astma är ett tillstånd som kan ge väsande andning såväl som hosta och kramp i luftrören. Avancerad astma utan behandling är livsfarlig. Man behandlar inte astma med selen utan med korikosterioder via inhalator. Detta för att dämpa kroppens inflammatoriska svar och för att få lindring för luftvägarna.

Det finns studier som har visat att selen kan minska på symptomen till exempel av väsande andning. Detta eftersom selen kan minska på inflammationsnivån och dämpa den oxidativa stressen.

Det har visat sig att patienter med astma som har höga nivåer av selen i sitt blog också har bättre lungfunktion än de som inte har det. I en studie såg man att astmapatienter som fick 200 mikrogram selen per dag kunde dra ner på användningen av steroider.

Referenser

Djurförsök visar på att selen fungerar vid astma men det krävs studier på människor.
Det finns ett samband mellan selen och astma men det är komplicerat.