glukosamin

Ont i ländryggen och glukosamin

Idag klassas glukosamin som ett läkemedel. Tidigare var det ett kosttillskott som såldes i hälsokostbutiken. Ont i ländryggen och glukosamin kan vara av intresse då det idag är känt att glukosamin kan lindra smärta.

Det finns studier som har visat att glukosamin i stort sett är likvärdigt med ibuprofen i sin verkan mot smärta. Det man har studerat mest är effekten vid behandling av artros och inte av smärta i ländryggen.

När man har sett på den smärtlindrande effekten av glukosamin vid artros så har det testats både med tabletter och injektioner. I flera sutider har man alltså sett att glukosamin är likvärdigt med ibuprofen samt att det är effektivare än placebo. Men det finns också studier som har visat att glukosamin inte alls ger någon effekt.

Kan du behandla ryggsmärta med glukosamin?

När vi ser på studier som specifikt handlar om glukosamin och onmt i ländryggen så tycks det inte finnas några bevis på att detta skulle fungera. Det man i studier har sett är att det finns en viss placebo effekt.  Men annars så tycks smärtreduceringen av ont i ländryggen med glukosamin vara minimal.

Det finns kritik särskilt mot en studie som visade detta i Norge. Man menar att resultaten inte kan tolkas på rätt sätt mot bakgrunden av att normänn ofta har för låga nivåer av vitamin D vilket också spelar in.

 

 

Relevanta produkter

Det här är rent glukosaminpulver som kan användas för husdjur.

Referenser

Glukosamin har använts som smärtstillande medel vid artros.
Allt fler svenskar tar värktabletter och glukosamin säljs som värktablett.

Glukosamin fungerar inte mot ryggont

Flera studier har visat att det inte tycks fungerar med glukosamin mot ländryggsont.