covid 19 ormgift

Är coronaviruset ormgift?

Under april och maj månad 2022 var det en het debatt omkring Doktor Bryan Ardis uttalanden om coronaviruset som ormgift. Doktor Ardis är kiropraktor verksam vid ett alternativt hälsocenter i Texas, USA. Han har tidigare kritiserat behandlingar för Covid-19 med monoklonala antikroppar som i stort sett är samma sak som antiserum-behandlingar. Men detta har han nu tagit tillbaka efter att ha kommit fram till slutsatsen att coronavirsuet såväl som vaccinet fungerar i våra kroppar i likhet med ett bett från en giftorm som kobran.

Det Doktor Ardis säger är att både coronavirus och vaccin innehåller delar som är identiska med ormgift. Han menar att detta kan styrkas med det faktum att de som blir sjuka av corona uppvisar samma symptom som de som blir bitna av kobraormar och andra giftormar. Till detta lägger han att de behandlingar som visat sig fungera mot svårt sjuka coronapatienter är identiska med de behandlingar som fungerar mot ormgift. Det är också därför som han har backat om sin kritik mot behandlingar med monoklonala antikroppar.

Du kan läsa mer om de källor och den forskning Dr Ardis stöder sin teori på här.

Om vi ser på responsen från andra läkare och forskare så är den inte identisk. En del förkastar teorin medan andra säger att det ligger något i den. Den del som handlar om att viruset skulle ha spridits via vatten och att vaccinet skulle öka spridningen av gift i kroppen har fått stor kritik även från Dr Ardis kollegor.

Är coronaviruset ormgift?

Om en infektion av Covid-19 viruset egentligen är samma sak som att bli biten av en kobra eller kinesisk kraiter orm är i nuläget inte möjligt att säga. Det finns många intressanta bitar i det som Dr Ardis har presenterat men det är viktigt att förstå att detta inte är en teori som har bevisats eller bekräftats av en större grupp av forskare. Det medicinska etablissemanget förkastar Dr Ardis teori som löjlig.

Tills vidare så väljer mainstream media att klassa Dr Ardis uttalanden som konspirationsteorier trots att han baserar sin teori på per reviewed studies från olika länder. Detta kan förstås bero på att en sådan teori om den var sann skulle innbära att ett brott har begåtts. Och i sådant fall ett enormt brott.

Dr Ardis säger bland annat att intaget av zink och vitamin C såväl som NAC fungerar för att dessa ämnen blockerar giftet på cellnivå.